Ezra Veldhuis

Utrecht, 1991
behaalde in 2017 haar master Vrije Kunsten aan KASK Gent. Haar werk werd onder meer tentoongesteld in het Museum voor Schone Kunsten Gent en werd geselecteerd voor de KOMASK prijs.

Ezra maakt werken in serie waarin ze een grootse leegte opzoekt door de suggestie van wat zich rond en tussen de afzonderlijke werken bevindt. Daartegenover staan grote doeken die de toeschouwer uitnodigen in de geschilderde ruimte. Het schilderij maakt op die manier fysiek deel uit van de werkelijke ruimte.

Ezra’s werk gaat over licht, en bijgevolg ook over ruimte. Ruimte en licht maken elkaar immers tastbaar... Het werk gaat daarbij een architecturale dialoog aan met de ruimte waarin het gepresenteerd wordt. Hierdoor ontstaat een dubbel spel tussen gesuggereerde en reële ruimte.
Bosse Provoost

Haar werk bevindt zich op het snijvlak tussen schilder- en installatiekunst. De presentatiecontext maakt in die mate deel uit van het werk dat ze haar werken tot ‘situaties’ doopt, waarbij de titel bij iedere presentatie wordt aangepast. Op FRONT toont Ezra nieuw werk dat in relatie met de architectuur tot stand kwam.

© Arno-Synaeve