Naomi Süssholz

Johannesburg, 1997
studeert Vrije Kunsten aan Luca school of Arts Brussel. Ze stelde haar werk reeds tentoon bij ArteNova in Mechelen tijdens de expo Cut the Air / Sew without Thread.

Via sculptuur, performance en schilderkunst onderzoekt Naomi de materialiteit van het doek als schilderkunstige drager. Haar werken concentreren zich rond de pure materie, zowel die van het kunstwerk zelf als die die het kunstwerk representeert. Tijdens het creatieproces combineert en experimenteert de kunstenares met verschillende materialen en media waarbij de kleur blauw een constante vormt. In haar werk schuilt verstilling, daar waar het ogenblik in de kwetsbaarheid van zijn materie bevroren lijkt.

‘Mijn werk zoekt de schoonheid van de eenvoud. De hoop, het licht in het duister, drukt zichzelf uit binnen de sculpturale vorm die hij aanneemt.’

Tijdens FRONT toont Naomi haar werk binnen de thematiek van het Sanctus. Haar werk toont de wisselwerking tussen de stilstand van de bevroren tijd, het verlies van het geloof in wederopstanding en het wegsmelten van de eigen gedaante.